Chính sách giao hàng

Sau khi quý khách xác nhận đồng ý in file cuối cùng, chúng tôi tiến hành lên đơn hàng và tiến hành in ấn thời gian in từ:

  • Thời gian: 2-3 ngày đối với name card và tờ rơi
  • Thời gian: 5-7 ngày đối với bìa folder
  • Thời gian: 7-10 ngày đối với túi giấy
  • Thời gian: 15-20 ngày đối với túi giấy ép biên
  • Thời gian: 20-25 ngày đối với túi đáy đứng
  • Thời gian: 20-30 ngày đối với túi ép 8 cạnh

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua hotline: 0938292113 để kiểm tra tiến độ đơn hàng.